Bedaux Serious Games: genereert energie, moedigt aan om samen te werken, de tool voor het nieuwe denken!

Om kennis te maken met de kracht van de spellen van Bedaux Serious Games organiseren wij regelmatig in-company clinics. Als u hiervoor tenminste 12 deelnemers gedurende een dagdeel (ochtend, middag of avond) heeft, komen we graag naar u toe. Als u individueel mee wilt doen aan een clinic, kunt u zich ook opgeven. Wij zoeken dan een plekje voor u bij een van de komende clinics.


Waarom een spel?
  • * Een spel biedt de mogelijkheid op een creatieve manier te experimenteren met concepten en tools. Doordat de spelers intensief invloed hebben op het spelverloop, worden zij aangemoedigd door grenzen heen te breken. Daardoor ontstaat betrokkenheid en verantwoordelijkheid. En durf om het nieuwe te proberen.
  • * Een spel biedt ook de mogelijkheid om mensen die niet dagelijks met elkaar samenwerken bij elkaar te brengen en daardoor meer inzicht geven in en begrip voor elkaars expertise.
  • * De energie die een spel genereert geeft de deelnemers de kracht om de verworven inzichten in hun eigen praktijk tot leven te brengen.


Clinic op donderdag 20 oktober 2017

  • * van 13:00 - 17:00 uur
  • * Per organisatie kunnen 2 personen kostenloos deelnemen.
  • * Locatie is de Veluvine in Nunspeet.

Workshop Speldynamiek in Samenwerking najaar 2017

  • * is een geheel nieuwe benadering om dynamisch teamwork in grote en kleine organisaties te ontwikkelen.
  • * is uiterst effectief om in projectmatig en procesmatig werkende organisaties een krachtige impuls te geven voor een transitie naar nieuwe samenwerkingsvormen.
  • * combineert de waardecreatie uit Lean met de snelheid en het aanpassingsvermogen van Scrum en Agile.